עמותת בוגרי וידידי הכפר הירוק למען קידומו ופיתוחו של הכפר הירוק שלנו


על מועד הפגישה הבאה יישלח מייל בהמשך

פותח על ידי תלמידי הכפר הירוק: רועי שולמן, טל בורטמן, דניאל אליעד וארד רוזנבלט